Regler ved besejling og brug af vækstanlægget ved Kappel – gældende for medlemmer af foreningen ”Fjordhaver i Lemvig”

§ 1 Alle medlemmer er ved indmeldelse en del af fælleslinerne på anlægget ved Kappel I 2017 vil alle liner som udgangspunkt være fællesliner.

§ 2 Kun medlemmer, der er godkendt og instrueret af bestyrelsen, må betjene foreningens båd og arbejdsflåde. En liste med alle godkendte bådførere vil være tilgængelig på www.fjordhaver.dk/lemvig.

§ 3 Bestyrelsen udarbejder en turnus, så anlægget ved Kappel bliver besejlet ca. en gang/uge. Besøgene vil som hovedregel ske i weekenden, men også gerne en eftermiddag en hverdag. Datoerne vil blive annonceret på foreningens hjemmeside på www.fjordhaver.dk/lemvig og på foreningens Facebook side. Ved dårligt vejr kan turen aflyses af den ansvarlige bådfører.

§ 4 Ønsker et medlem at besøge anlægget uden for de planlagte tidspunkter, sker dette ved at kontakte en af de godkendte bådførere. Bådføreren er ikke forpligtet til at sejle på ikke aftalte tidspunkter. Hvis man vil benytte egen eller anden båd til at sejle til anlægget, skal det aftales med formanden eller næstformanden. Der er samtidig pligt til at aftale, hvilket arbejde, der evt. skal udføres, og hvad der høstes.

§ 5 Al færdsel til og fra og arbejde på anlægget sker på eget ansvar. Foreningen råder over 11 redningsveste, og det henstilles at der bæres redningsvest ved arbejde på anlægget og på sejlture hertil.

§ 6 Sker der havari på båden, meldes dette straks af den ansvarlige bådfører til bestyrelsen. Hvis der konstateres havari eller skade på flåden meldes dette til bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen er berettiget til at ændre og tilpasse dette regelsæt, herunder at besluttet hvornår og i hvilket omfang medlemmerne kan tildeles personlige stykker af linerne, som medlemmet herefter selv vil være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af.

Bestyrelsen vil i 2017 arbejde på at få etableret en egentlig bookingkalender, så båden også kan anvendes af bådførere med kortere varsel.

Bestyrelsen ønsker i 2017 at holde regnskab med, hvor meget der høstes på anlæggets fællesliner – derfor skal alle bådførere notere antallet af høstede kg muslinger, tang m.v. fra hver besejling af anlægget.

 
 OP