Formidling_vand_WEB_2560x520px.jpg

Medlemsskab

Et medlemsskab af Fordhaver i Lemvig er personligt, koster kr. 300,- og gælder for et kalenderår. 
For 2019 er kontingentet fastsat til kr. 400,-

INDMELDELSE:

Indmeldelse sker ved at sende kasseren en mail på mail-adressen kegroth@mail.tele.dk  og herefter indsætte kr. 400,- på konto 0748876421 reg. nr. 9589

Vi glæder os til at møde dig.

 

 
 OP