Formidling_vand_WEB_2560x520px.jpg

BESTYRELSEN 2021

 

Formand:      

Uafklaret, idet bestyrelsen ikke er fuldtallig og ikke har konstitueret sig.                    

 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen 2021                     

Anette Groth                      

Tlf: 2182 9498            

Mail: kegroth@mail.tele.dk                  

 

Preben Andersen   

Tlf: ???                                               

Mail: prebenandersen@gmail.com      

 

Anders Holm

Tlf: 87878600

Mail: andh@viborg.dk

 

4 vakante bestyrelsespladser og 2 vakante suppleantpladser

 

Revisor:                         

Jette Fries                          

Tlf: 5013 3397            

Mail: jettefries@gmail.com

 

Revisorsuppleant:        

Mogens Jessen                  

Tlf: 2622 1783            

Mail: mogens.jessen@gmail.com

         
         
         
         
         
         

 

 
 OP